Usluge i stručnost


Naše usluge:

  • Imaju čvrstu podlogu zasnovanu na savremenim naučnim principima i saznanjima
  • Razvijene su na višegodišnjem iskustvu neposrednog angažovanja  u biznisu
  • Imaju nameru da razvijaju inovativne sposobnosti i nastavljaju razmenu u unapređenje upravaljanja inovacijama

I na taj način Q SPACE pravi razliku.

Usluge 


Konsalting

Naš pristup konsaltingu je zasnovan na dubinskom poznavanju šta pomaže i razvija inovacije. Pružamo vrhunsku ekspertizu koja ima za osnovu višegodišnje iskustvo i najsavremenija svetska saznanja. Naš pristup uvek stavlja klijenta u centar aktivnosti i uvek je prilagođen pojedinačnim potrebama svakog klijenta.  

Analiza i dijagnoza

Pružamo sistematski uvid u inovativne sposobnosti organizicije, razvijamo strategije, sisteme i veštine koje ih čine još efikasnije u iskorištavanju vrednosti inovacija. 

Razvoj lidera inovacija - Treninzi i obrazovni  programi

Pružamo širok spektar treninga i edukativnih programa: od kratkih, dinamičnih razogovora sa menadžerima do obiminijih trening programa za top management i timove za inovacije

Rad sa timovima u realnom poslovnom okuženju

Naš pristup stvara skladno okruženje u kome se praktično dešavaju inovacije. Koristimo napredne tehnike i procese koje omogućavaju da se dođe do novih ideja, koje se selektuju i transformišu u akcione programe. 

Klijenti: Uspeh kroz Q SPACE management

Q SPACE pomaže organizacije da razviju održive sposobnosti za inovacije. Kontaktirajte nas da zajedno vidimo šta možemo da uradimo za vas.