Nemojte dozvoliti da vas vreme pregazi


Postati I biti inovativan je je ključna stvar za kompanije u 2015. To neće biti lako. Evo tri saveta koji će da vam pomognu da postavite prioritete u određivanju vaših inovativnih napora:

Budite oprezni I fleksibilni. Status quo ne postoji kao opcija, bez obzira koliko ste danas uspešni na tržištu. Uvek budite na oprezu kako se menja poslovna klima kako biste identifikovali izazove I šanse, I budite spremni da im se prilagodite.

Business-Success

 

Posmatrajte kreativne primene u drugim oblastima. Primena postojećih koncepata u novim industrijama je uvek bio ključ za inovacije u svakoj industriji. Nespresso je spojio kafu I luksuz, a McDonald’s je prihvatio Fordov model proizvodnje da pravi hamburgere.

 

Oslobodite I osnažite vaše zaposlene. Kompanije se sve više oslanjaju na svoje zaposlene tako što ih inspirišu da budu inovativni. Ovako se ponašaju svi od osnivača pa do zaposlenih bez doktorskih I univerzitetskih titula. Vaši zaposleni su jedan od vaših najvrednijih resursa. Oni imaju izvanedno poznavanje vaše organizacije, tako da je od vitalnog značaja da oni osete da je noramalno da razmenjuju ideje I razvijaju inovativno razmišljanje.