Marketing 

Vrednost uspešnog marketinga je dokazana   

Upravaljanje inovacijama nije lako. 

Sve organizacije koje se aktivno takmiče na tržištu znaju da je marketing jedan od najvažnijih askpekata njihovog delovanja. Jasno je da marketing ne podrazumeva samo reklamu na TV, savremeni marketing prožima sve akativnosti delovanja savremenih organizacijama.

Ukoliko se ne pristupi ozbiljno razvoju marketinga u ogranizaciji postoji opasnost da proizvodni portfolio ne naiđe na očekivani odgovor potrošača i dovede celokupno poslovanje u pitanje. Sve investicije u proizvodne kapacititete i kanale distribucije postaju izlišne ukoliko se ne zadovolje potrebe potrošača

MI radimo zajedno sa vlasnicima i menadžerima kako bi im pomogli da svoje ideje i proizvodne progame usmere u pravcu zadovoljenja pravih potreba potrošača, kako bi na taj način ostvarili prednost u odnosu na konkurenciju