Q tribes 


Ideja i funkcija povezivanja stručnjaka i profesionalaca iz različitih oblasti savremenog poslovanja nalazi se u samoj suštini Q SPACE-a. Naša ideja pri osnivanju bila je povezivanje različitih energija, ideja i znanja, koja će se u vidu koncentričnih krugova, širiti, susticati sa novim idejama, i kroz sinergiju, umnožavati i obogaćivati.

Samo ime asocira na beskrajno povezivanje i uticanje različitih pojedinaca zainteresovanih za lični profesionalni razvoj, organizacija koje prepoznaju značaj modernih poslovnih nauka i veština. 

 

Naša misija je da olakšamo izgrađivanje horizontalnih veza koje prevazilaze granice jedne organizacije i dodiruju različite oblasti ekspertize. 

 

Povezivanjem zainteresovanih pojedinaca sa zajedničkim interesovanjima u manje grupe koje, popularno nazavana “tribes” (plemena) omogućavamo razmenu ideja i različitih poslovnih i ličnih iskustava. Naš cilj je da se generiše što više Q tribes u što većem broju organizacija koje su spremne da neguju klimu inovativnog načina razmišljanja, koje prepoznaju značaj uvođenja inovacija i konstantnog razvoja na bazi inovacija.

Kroz interakcije sa Q SPACE klijentima omogućen je pristup najsavremenijem svetskom znanju iz oblasti business managementa, leadershipa, marketinga, inovacija i različitih stručnih oblasti, koje zahteva moderno poslovanje.